TRISTANO

In TRISTANO zien we drie bevriende, Joodse high-society koppels aan het diner. Ze scheppen op over hun reizen, ze klagen over hun werk. Maar gaandeweg legt zich een diepe wonde bloot.
 
De Tweede Wereldoorlog en haar genocide maken nog steeds generaties slachtoffers. TRISTANO toont de levende getuigen van deze oorlog. Terwijl de Westerse wereld zich langzaam terug opricht, blijft een verwoeste Joodse gemeenschap achter en richt haar onvermogen op elkaar en vooral zichzelf. Kan ze zich losmaken van haar trauma?  

Lars Norén schreef dit stuk voor het Kungliga  Dramatiska Teatern in Stockholm, waar het gespeeld werd door het Judiska Teatern. Norén schetst met veel humor een kleinburgerlijke vriendengroep en met nog meer poëzie hun pijn.  De tekst wordt in primeur naar het Nederlands  vertaald door dé autoriteit in de Scandinavische toneelliteratuur; Karst Woudstra. 

3 DEC   - Arenbergschouwburg
              + debatavond/receptie

10 DEC - Theater Hemelhoeve

SALOME

Generaties voor ons vochten voor vrijheid van ideeën, van seksualiteit en braken zo de dominantie van de kerk. En kijk, ook zonder God gaat het goed!  Er is geen begrenzing meer. De wereld ligt aan onze voeten. Vrijheid zegeviert! Maar het geloof is weer helemaal terug. We hebben last van keuzestress, van zelf verant-woordelijk zijn voor keuzes en van de mogelijke gevolgen van deze keuzes. Is het dragelijk om onszelf als maatstaf te hanteren? Staat de fel- bevochten vrijheid onder druk?  

De prinses Salomé ontmoet de gevangen profeet  Johannes De Doper en wordt op slag verliefd. Ze heeft maar één wens: hem kussen. Hij weigert. De vrije, zin-nelijke liefde komt tegenover een relig-ieus en zedig wereldbeeld te staan. Salomé eist van haar liederlijke stiefvader Herodes het afgehakte hoofd van Johannes, zodat ze haar lippen op de zijne kan drukken, in een versmelting van eros en dood, lust en gruwel.  

Oscar Wilde liet zich voor zijn tragedie inspireren  door passages uit de Bijbel. Waar in Wildes versie  de vrouwen het gedaan hebben, draait de Duitse  schrijver Einar Schleef het in zijn bewerking om.
Bij hem is Salomé de laatste verdediger van de vrijheid.  

COMING SOON

SEIZOEN 21-22